نوشته‌های مرتبط با: سیاسیا در شهر مارمولک‌ها

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «سیاسیا در شهر مارمولک‌ها» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
مارمولک‌ها از نگاه خالق سیاسیا

مارمولک‌ها از نگاه خالق سیاسیا

گفت‌وگوی محمدهادی محمدی با امین حسینیون نویسنده رمان «سیاسیا در شهر مارمولک‌ها»

ادامهٔ نوشته ...
کتاب «سیاسیا در شهر مارمولک‌ها» به چاپ دوم رسید

کتاب «سیاسیا در شهر مارمولک‌ها» به چاپ دوم رسید

انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، چاپ دوم کتاب فانتزی «سیاسیا در شهر مارمولک‌ها» نوشته‌ی امین حسینیون با تصویرگری توکا نیستانی را منتشر کرد.

ادامهٔ نوشته ...