سی و ششمین دور جایزه کتاب سال

کتاب کودک و نوجوان نامزد دریافت سی‌وششمین دور جایزه کتاب سال معرفی شدند
فهرست کتاب‌های کودک و نوجوان راه یافته به مرحله دوم داوری سی‌وششمین دوره جایزه کتاب سال منتشر شد. فهرست کتاب‌های کودک و نوجوان راه یافته به مرحله دوم داوری سی‌وششمین دوره جایزه کتاب سال در بخش‌های داستان تالیف، داستان ترجمه، دین، کلیات و علوم انسانی، علوم و فنون معرفی شد. مراسم اختتامیه مراسم...