شعر بهاری

شعر هوای نو بهاری از اسدالله شعبانی
هوای نو بهاری نم نم بارون چهچه ی قناری بر لب ِایون سبزه‌ی ریشه ریشه میون ِبشقاب تُنگ ِبلور و ماهی  آینه و آب شاخه‌ی پشت ِشیشه پر از جوونه خنده و دیده بوسی خونه به خونه عید شما مبارک عید شما هم همیشه شاد باشیم همیشه با هم
رقص باد، خنده ی گل - پروین دولت آبادی
باد سرد آرام بر صحرا گذشت سبزه‌زاران، رفته‌رفته، زرد گشت تک درخت نارون شد رنگ رنگ زرد شد آن چتر شاداب و قشنگ برگ برگ گل به رقص باد ریخت رشته‌هاى بید بن از هم گسیخت چشمه کم‌کم خشک شد بی‌آب شد باغ و بستان ناگهان در خواب شد کرد دهقان دانه‌ها در زیر خاک کرد کوته شاخهء پیچان تاک فصل پاییز و...