نوشته‌های مرتبط با: شعر جم جمک برگ خزون

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شعر جم جمک برگ خزون» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
جم جمک برگ خزون

متل جم‌جمک برگ خزون

متل جم‌جمک برگ خزون از افسانه شعبان‌نژاد

جم‌جمک برگ خزون

مادرم زینت خاتون، 

گیس داره قد کمون،‌

از کمون بلندتره، 

ادامهٔ نوشته ...