نوشته‌های مرتبط با: شعر زمستان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شعر زمستان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شعر درخت زمستان

شعر درخت زمستان

درخت زمستان

چه آرام خواب است

ادامهٔ نوشته ...
شعر زمستون

شعر زمستون

اَلسّون و بَلسّون 

رفته بابام خراسون

دلم شده یه ذرّه 

برای او، خدا جون!

ادامهٔ نوشته ...