شعر سفرهٔ هفت سین

سفرهٔ هفت سین - عباس یمینی شریف

سبزی بیار سیر بیار
سیب و سماق گیر بیار

سنجد و سرکه پیدا کن
در وسط سفره گذار

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

سبزی بیار سیر بیار  
سیب و سماق گیر بیار

سنجد و سرکه پیدا کن    
در وسط سفره گذار

وقتی که گوید آن عمو
آی سمنو آی سمنو

صداش بزن بیاد جلو  
کاسه بده بخر از او

ماهی و آرد و آب و شیر  
سبزه و گل نون و پنیر

شمع و گلاب خوب بیار   
هر چه که لازمه بیار

سفره بینداز به زمین
تمام چیز هفت سین

ظرف به ظرف پیش هم    
درست و پاکیزه بچین

تا به خوشی سال دگر  
به شادی و بی دردسر

آسوده زندگی کنی
از غم و غصه بی خبر

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام