شعر از شکوه قاسم نیا

شعر خانه ما از شکوه قاسم‌نیا
خانه کوچک ما چه گرم و چه باصفاست به چشم ما بچه‌ها بزرگ مثل دنیاست مامان نازنینم که خوب و مهربان است برای خانه ما مثل یک آسمان است پدر که دست گرم‌اش همیشه بر سرماست خورشید خانه ما امید ما بچه‌هاست حالا بگو ببینم ما بچه‌ها چه هستیم برای خانه خود مثل پرنده هشتیم مثل هزار پرنده پر می‌زنیم شادمان زیر...
شعر مثل انگشتر
مثل یک انگشتره نگین داره هزارتا صبح که بشه، دوباره گم می‌شه پشت ابرا ماه سفید و زیبا تو آسمون نشسته به دور اون، یه عالم ستاره حلقه بسته شعر مثل انگشتر از شکوه قاسم‌نیا که در کتاب «دامن چین چینی» به چاپ رسیده است. شعرهای دیگر از شکوه قاسم‌نیا صبح تا حالا - شکوه قاسم‌نیا    شعر الو مامان - شکوه قاسم‌...
شعر الو مامان
      الو مامان کجایی؟ تو راهی یا اداره؟ زودتر بیا، زودتر بیا چون موقع ناهاره این جا کنار سفره منتظرت نشستم هنوز غذا نخوردم با اینکه گشنه هستم زود بیا تا خودم را برای تو لوس کنم می خوام که قبل از غذا صورتتو بوس کنم شکوه قاسم نیا از کتاب دامن چین چینی    شکوه قاسم نیا شاعر و نویسنده کودکان و...
شعر قناری من از شکوه قاسم‌نیا
تو دفترم می کشم قناری قشنگی   می خوام که رنگش کنم با یک مداد رنگی اما قناری من بال و پرش رو بسته   چون که مداد زردم نوک نداره، شکسته شکوه قاسم نیا
شعر صبح تا حالا از شکوه قاسم‌نیا
صبح تا حالا باباجون ندیدمت من اصلا هرکسی در می زنه می گم بابام حتما مامان میگه تو رفتی دنبال یک لقمه نون من خودتو دوست دارم نون نمی خوام بابا جون   شکوه قاسم نیا از کتاب «دامن چین چینی» خرید کتاب دامن چین چینی
شعر خونه‌ی شیرین از شکوه قاسم‌نیا
این خونه رو کی ساخته؟ زنبور زیبا ساخته گوشه به گوشه شو با شیره ی گل ها ساخته چه خونه‌ی قشنگی به که چه قدر شیرینه راستی که این، بهترین خونه‌ی رو زمینه شکوه قاسم‌نیا از کتاب دامن چین‌چینی خرید کتاب دامن چین‌چینی
شعر به خاطر خروسه از شکوه قاسم‌نیا
خروسه اومد نگام کرد نگاه به کفش پام کرد کاکلشو تکون داد قوقولی قوقو صدام کرد کفشامو زود پوشیدم تا مدرسه دویدم به خاطر خروسه من سر وقت رسیدم شکوه قاسم نیا از کتاب «دامن چین چینی»   لینک خرید کتاب دامن چین چینی 
شعر دست کوچولو، پا کوچولو از شکوه قاسم‌نیا
دست کوچولو، پا کوچولو گریه نکن، بابات می آد تا خونه ی همسایه ها صدای گریه هات می آد گُشنه شدی؟ شیرت بدم تشنه شدی؟ آبت بدم خوابت می آد؟ لالا بکن تا من کمی تابت بدم تق و تق و تق، در می زنن این باباته، صداش می آد گریه نکن تا بشنوی صدای کفش پاش می آد از کتاب «دامن چین چینی»، نوشته شکوه قاسم نیا خرید...
شعر عکس خودم از شکوه قاسم‌نیا
دیروز توی آینه عکس خودم را دیدم چه قدر شبیه من بود به روی او خندیدم عکس من از آینه به من نگاهی انداخت گمون کنم که او هم عکس خودش را شناخت از کتاب «دامن چین چینی»، نوشته شکوه قاسم نیا خرید کتاب دامن چین چینی
شعر یک عالمه ستاره از شکوه قاسم‌نیا
دلت می خواد بدونی که پشت پلکام چیه؟ یک عالمه ستاره رو ابرای آبیه تا چشمامو می بندم ستاره پیدا می شه این آسمون چه جوری تو چشم من جا میشه؟ از کتاب «دامن چین چینی»، نوشته شکوه قاسم نیا خرید کتاب: دامن چین چینی
شعر قفس از شکوه قاسم‌نیا
من یه پرنده هستم با پروبال خسته پرنده خسته ای که تو قفس نشسته کاری بکن خدایا از قفس آزاد بشم تو آسمون آبی پر بزنم، شاد بشم از کتاب «دامن چین چینی»، نوشته شکوه قاسم نیا  خرید کتاب: دامن چین جینی
شعر چوپان از شکوه قاسم‌نیا
چوپونه کجاست؟ تو صحراست مواظب گله هاست گله باید چرا کنه بع و بع و بع صدا کنه یونجه و شبدر بخوره غلف های تر بخوره چوپون باید زرنگ باشه قوی و اهل جنگ باشه جنگ با کی؟ با گرگ ها صدآفرین ماشالله از کتاب «دامن چین چینی»، نوشته شکوه قاسم نیا  خرید کتاب: دامن چین چینی