شعر صبح تا حالا

شعر صبح تا حالا از شکوه قاسم‌نیا
صبح تا حالا باباجون ندیدمت من اصلا هرکسی در می زنه می گم بابام حتما مامان میگه تو رفتی دنبال یک لقمه نون من خودتو دوست دارم نون نمی خوام بابا جون   شکوه قاسم نیا از کتاب «دامن چین چینی» خرید کتاب دامن چین چینی