شعر از عباس یمینی‌شریف

شعر نسیم اسفند از عباس یمینی‌شریف
نسیم اسفند به کوه و صحرا پیام شادیست برای دل‌ها دهد به دل‌ها امیدواری به جنبش آیند تمام دنیا ز باغ‌ها برف، از آن پریده ز دشت سرما، از آن رمیده رسیده نزدیک، بهار جان‌بخش چه خوش زمانی فرا رسیده ز خواب نرگس، گشوده چشمان بنفشه در باغ نشسته شادان شکوفه بر شاخ، سفید و رنگین چو گوشواره شده نمایان نسیم بر...