شعر عکس خودم

شعر عکس خودم از شکوه قاسم‌نیا
دیروز توی آینه عکس خودم را دیدم چه قدر شبیه من بود به روی او خندیدم عکس من از آینه به من نگاهی انداخت گمون کنم که او هم عکس خودش را شناخت از کتاب «دامن چین چینی»، نوشته شکوه قاسم نیا خرید کتاب دامن چین چینی