نوشته‌های مرتبط با: شعر عیدت مبارک

شعر عیدت مبارک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شعر عیدت مبارک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
عیدت مبارک - محمود کیانوش

عیدت مبارک - محمود کیانوش

کودک من، بهارمن
مایه ی افتخار من،
عیدت مبارک

ادامهٔ نوشته ...

عیدت مبارک - محمود کیانوش

کودک من، بهارمن
مایه ی افتخار من،
عیدت مبارک
کودک مهربان من،
بلبل خوشزبان من،
عیدت مبارک
ای گل خوبروی من،
طوطی قصه گوی من،
عیدت مبارک
کودک من ، امید من ،
بخت خوش سفید من،
عیدت مبارک

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام