نوشته‌های مرتبط با: شعر عیدت مبارک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شعر عیدت مبارک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
عیدت مبارک - محمود کیانوش

عیدت مبارک - محمود کیانوش

کودک من، بهارمن
مایه ی افتخار من،
عیدت مبارک

ادامهٔ نوشته ...

عیدت مبارک - محمود کیانوش

کودک من، بهارمن
مایه ی افتخار من،
عیدت مبارک
کودک مهربان من،
بلبل خوشزبان من،
عیدت مبارک
ای گل خوبروی من،
طوطی قصه گوی من،
عیدت مبارک
کودک من ، امید من ،
بخت خوش سفید من،
عیدت مبارک

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام