نوشته‌های مرتبط با: شعر از محمود کیانوش

شعر از محمود کیانوش

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شعر از محمود کیانوش» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
دامن دامن فروردین - محمود کیانوش

دامن دامن فروردین - محمود کیانوش

یک گل، ده گل، صدتا گل
این‌جا، آن‌جا، هر جا گل

دامن، دامن، فروردین
می‌روید بر دل‌ها گل

ادامهٔ نوشته ...
عیدت مبارک - محمود کیانوش

عیدت مبارک - محمود کیانوش

کودک من، بهارمن
مایه ی افتخار من،
عیدت مبارک

ادامهٔ نوشته ...
بچه های جهان - محمود کیانوش

بچه‌های جهان - محمود کیانوش

بچه های پاکدل،
بچه های مهربان؛
چشمه های زندگی،
روشنی های جهان،

ادامهٔ نوشته ...

پرواز - محمود کیانوش

گفتم کبوترجان بیا
این بال‌ها را باز کن
در آسمان نیلگون
پرواز کن، پرواز کن
تا دست را بر هم زدم
او بال‌ها را باز کرد
در آسمان نیلگون
شاد و سبک پرواز کرد
از جلوه‌ی پرواز او
گویی دل من باز شد
همراه او چشمان من
در گردش و پرواز شد

ادامهٔ نوشته ...

عیدت مبارک - محمود کیانوش

کودک من، بهارمن
مایه ی افتخار من،
عیدت مبارک
کودک مهربان من،
بلبل خوشزبان من،
عیدت مبارک
ای گل خوبروی من،
طوطی قصه گوی من،
عیدت مبارک
کودک من ، امید من ،
بخت خوش سفید من،
عیدت مبارک

ادامهٔ نوشته ...
شعر گنجشک و برف - محمود کیانوش

شعر گنجشک و برف - محمود کیانوش

گنجشک کوچک بالای دیوار
میخواند آواز خوشحال و بیکار

برف تمیزی روی زمین را
مثل گل یاس کرده است زیبا

گنجشک کوچک، دانه نداری؟
آذوقهای در لانه نداری؟

اکنون که بسیار خوشحال و سیری
باید سراغ از دانه بگیری

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام