شعر از محمود کیانوش

دامن دامن فروردین - محمود کیانوش

یک گل، ده گل، صدتا گل
این‌جا، آن‌جا، هر جا گل

دامن، دامن، فروردین
می‌روید بر دل‌ها گل

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /
عیدت مبارک - محمود کیانوش

کودک من، بهارمن
مایه ی افتخار من،
عیدت مبارک

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /
بچه های جهان - محمود کیانوش

بچه های پاکدل،
بچه های مهربان؛
چشمه های زندگی،
روشنی های جهان،

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

گفتم کبوترجان بیا
این بال‌ها را باز کن
در آسمان نیلگون
پرواز کن، پرواز کن
تا دست را بر هم زدم
او بال‌ها را باز کرد
در آسمان نیلگون
شاد و سبک پرواز کرد
از جلوه‌ی پرواز او
گویی دل من باز شد
همراه او چشمان من
در گردش و پرواز شد
پرواز شادی‌بخش او
شادی به جانم باز داد
جان مرا در آسمان
همراه خود پرواز داد

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

کودک من، بهارمن
مایه ی افتخار من،
عیدت مبارک
کودک مهربان من،
بلبل خوشزبان من،
عیدت مبارک
ای گل خوبروی من،
طوطی قصه گوی من،
عیدت مبارک
کودک من ، امید من ،
بخت خوش سفید من،
عیدت مبارک

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

گنجشک کوچک بالای دیوار
می خواند آواز خوشحال و بیکار

برف تمیزی روی زمین را
مثل گل یاس کرده است زیبا

گنجشک کوچک، دانه نداری؟
آذوقه ای در لانه نداری؟

اکنون که بسیار خوشحال و سیری
باید سراغ از دانه بگیری

گنجشک کوچک، این برف زیبا
شاید بماند یک ماه اینجا

در زیر بالش برف درخشان
هر دانه ای را کرده است پنهان

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام