نوشته‌های مرتبط با: شعر نوروزی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شعر نوروزی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
هوای نو بهاری

هوای نو بهاری

هوای نو بهاری

نم نم بارون

چهچه ی قناری

بر لب ِایون

ادامهٔ نوشته ...
هفت تا سین

شعر هفت تا سین

سفره‌ی هفت سین ما

پر شده از هفت تا سین

تو هم بیا مثل من

کنار هفت سین بشین

ادامهٔ نوشته ...
شعر عمو نوروز

شعر عمو نوروز

باز عمو نوروز اومده

با حاجی فیروز اومده

ادامهٔ نوشته ...
دامن دامن فروردین - محمود کیانوش

دامن دامن فروردین - محمود کیانوش

یک گل، ده گل، صدتا گل

این‌جا، آن‌جا، هر جا گل

دامن، دامن، فروردین

می‌روید بر دل‌ها گل

ادامهٔ نوشته ...
عیدت مبارک - محمود کیانوش

عیدت مبارک - محمود کیانوش

کودک من، بهارمن

مایه ی افتخار من،

عیدت مبارک

ادامهٔ نوشته ...
سفرهٔ هفت سین - عباس یمینی شریف

سفرهٔ هفت سین - عباس یمینی شریف

سبزی بیار سیر بیار

سیب و سماق گیر بیار

سنجد و سرکه پیدا کن

در وسط سفره گذار

ادامهٔ نوشته ...
باز می رسد بهار_پروین دولت آبادی

باز می رسد بهار_پروین دولت آبادی

نارون به باد گفت

ای دم تو گرم

آمدی که بر تنم کنی

آن حریر نرم

ادامهٔ نوشته ...
بهار آمد - پروین دولت آبادی

بهار آمد - پروین دولت آبادی

بهار آمد، گل آمد

نسرین و سنبل آمد

گل‌های سرخ و زیبا

در باغ خانه‌ی ما

ادامهٔ نوشته ...
نسیم اسفند - عباس یمینی‌شریف

نسیم اسفند - عباس یمینی‌شریف

نسیم اسفند به کوه و صحرا

پیام شادیست برای دل‌ها

دهد به دل‌ها امیدواری

به جنبش آیند تمام دنیا

ادامهٔ نوشته ...