نوشته‌های مرتبط با: شعر از پروین دولت آبادی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شعر از پروین دولت آبادی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
باز می رسد بهار_پروین دولت آبادی

باز می رسد بهار_پروین دولت آبادی

نارون به باد گفت

ای دم تو گرم

آمدی که بر تنم کنی

آن حریر نرم

ادامهٔ نوشته ...
بهار آمد - پروین دولت آبادی

بهار آمد - پروین دولت آبادی

بهار آمد، گل آمد

نسرین و سنبل آمد

گل‌های سرخ و زیبا

در باغ خانه‌ی ما

ادامهٔ نوشته ...
باران - پروین دولت آبادی

شعر باران - پروین دولت آبادی

ابر سیاه ابر سفید

رو آسمان پرده کشید

باران دانه دانه

ریخت روی حوض خانه

ادامهٔ نوشته ...

بازیچه های بچه ها - پروین دولت آبادی

آی بادبادک!

آی جغجغه!

آی فرفره!

بازیچه دارم، بچه ها،

آی بچه های کوچه ها!

بازیچه های رنگ رنگ،

ارزان و زیبا و قشنگ!

آمد دوباره پیرمرد

آن پیرمرد دُوره گرد.

با آن نگاه مهربان،

آن پیرمرد خوش زَبان

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام