شعر کودک

فعالیتی با شعر "دست ها" اثر پروین دولت آبادی
گروه سنی: پیش دبستان  شعر"دست ها" از پروین دولت آبادی را برای كودكان خواندم. آن قدر هربیت را به شكل های مختلف تكرار كردیم كه كودكان آن را حفظ شدند. سپس دست های همدیگر را گرفتند و اول از آن ها خواستم به گرمای دست یكدیگر توجه كنند، آن را حس كنند. فضای احساسی خوبی به وجود آمده بود همه با هم چند بار...
 ۲۱ بهمن، زاد روز پروین دولت آبادی، شاعر برجسته کودکان ایران است. شاعری که شعرهای بسیاری با زبانی کودکانه و صمیمی و با حال و هوایی سرشار از عشق به طبیعت و زندگی برای کودکان سرود. سال‌های بسیار کودکان شعرهای او را در کتاب‌های درسی خواندند و به خاطر سپردند. آن‌ها را زمزمه کردند و روزگار کودکی را سپری...
کاربردهای شعر برای کودکان
"بهره مند کردن کودک از عشق به شعر، به این می ماند که چشمه ای یا جویباری درونی و همیشگی از شادابی و تازگی در درونش روان کنیم. آن هم نه شادابی تنها چرا که دوست داشتن و درک شعر، گونه ای دریافت و حس ششم برای فرد به ارمغان می آورد که در روبه رو شدن با زندگی و جهان پیرامون از او انسانی چالاک می سازد....