شعر کودکانه

شعر ما کودکان از عباس یمینی شریف
  ما کودکانیم شیرین زبانیم تنها و با هم کتاب می خوانیم ما در دبستان شادیم و خندان چون گل که دارد جا در گلستان گفتار ما خوب هر کار ما خوب با هر کسی هست رفتار ما خوب  
شعر گنجشک و برف از محمود کیانوش
گنجشک کوچک بالای دیوار میخواند آواز خوشحال و بیکار برف تمیزی روی زمین را مثل گل یاس کرده است زیبا گنجشک کوچک، دانه نداری؟ آذوقهای در لانه نداری؟ اکنون که بسیار خوشحال و سیری باید سراغ از دانه بگیری گنجشک کوچک، این برف زیبا شاید بماند یک ماه اینجا در زیر بالش برف درخشان هر دانهای را کرده است پنهان...
شعر کتاب خوب از عباس یمینی شریف
من یار مهربانم دانا و خوش بیانم گویم سخن فراوان با آنکه بی زبانم پَنَدت دهم فراوان من یار پند دانم من دوستی هنرمند با سود و بی زیانم از من مباش غافل من یار مهربانم  
شعر بازیچه‌های بچه‌ها از پروین دولت آبادی
آی بادبادک! آی جغجغه! آی فرفره! بازیچه دارم، بچه ها، آی بچه های کوچه ها! بازیچه های رنگ رنگ، ارزان و زیبا و قشنگ! آمد دوباره پیرمرد آن پیرمرد دُوره گرد. با آن نگاه مهربان، آن پیرمرد خوش زَبان گوید برای بچه ها حرفی از آن بازیچه ها: آی جغجغه، فریاد کن! این بچه ها را شاد کن آی فرفره، چَرخی بِزَن! رقصی...
شکوه قاسم نیا
شکوه قاسم نیا شاعر و نویسنده کودکان و نوجوانان سال ۱۳۳۴به دنیا آمد. او فعالیت ادبی خود را برای کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۵۹ با مجله کیهان بچه ها آغاز کرد و انتشار مجله گلک در سال ۱۳۶۹ او را در حوزه شعر خردسال متمرکز کرد. قاسم نیا همان سال نخستین مجموعه شعرش را با عنوان «ماه و ماهی» در انتشارات...