نوشته‌های مرتبط با: شعر گل زیبای خورشید

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شعر گل زیبای خورشید» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
لالایی گل زیبای خورشید

لالایی گل زیبای خورشید

لالا، لالا کبوتر

نزن در آسمان پر

که میخواهد بخواهد

گلِ زیبای مادر

ادامهٔ نوشته ...