نوشته‌های مرتبط با: شهلا طهماسبی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شهلا طهماسبی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب کودک و نوجوان: غول بزرگ مهربان

غول بزرگ مهربان

صوفی روی تخت خواب یتیم خانه دراز کشیده بود اما خوابش نمی برد. چون پرتو پر نور مهتاب دزدکی از لای پرده تو آمده بود و مستقیم روی بالش او افتاده بود.

او از تخت پایین آمد غافل از این که الان درست ساعت جادوگری است و هر چیز غیرعادی ممکن است اتفاق بیافتد.

ادامهٔ نوشته ...