نوشته‌های مرتبط با: شیوه نامه معرفی کتاب

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شیوه نامه معرفی کتاب» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شیوه‌نامه گزینش و معرفی کتاب در سایت کتابک

شیوه‌نامه گزینش و معرفی کتاب در سایت کتابک

شیوه‌نامه گزینش کتاب:

کتاب ها از فهرست کتاب‌های خوب شورای کتاب کودک یا فهرست لاکپشت پرنده یا بررسی‌های کارشناسان کتابک انتخاب میشوند، اما تصمیم گیری نهایی برای معرفی کتاب با گروه کتابشناسی کتابک است. کتابهای داستان – تالیف ابتدا باید به تایید گروه مشاور کتابشناسی کتابک رسیده باشد.

ادامهٔ نوشته ...