طاهره آدینه‌پور

تحلیل و نقد کتاب گشت و گذار لی‌لی
ما در ارتباط با جهان و در تعامل با دیگران قرار داریم. این «دیگری»، نقش مهمی در روابط ما دارد. نقش «دیگری» در شناخت کودک از «خود» بسیار مهم است. کودک اگر بخواهد به‌شناختی از خود و دیگران برسد، باید تفکیک‌کردن خود از دیگران را بیاموزد. یکی از بهترین راه‌هایی که در کتاب‌های کودکان به‌کار می‌رود، سفر...
خانم حنا به گردش می‌رود
خانم حنا روزی تصمیم می‌گیرد برای گردش از خانه خارج شود. او از حیاط، از روی خرمن علف، از جلوی آسیاب، از شكاف دیوار چوبی و از زیر كندو‌های عسل می‌گذرد و به موقع برای شام به خانه باز می‌گردد. این‌ها تنها اطلاعاتی اند كه كتاب به خواننده می‌دهد. اما تصاویر، داستانی دیگر دارند. در تصاویر ما علاوه بر خانم...