نوشته‌های مرتبط با: طبیعت گردی کودک و نوجوان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «طبیعت گردی کودک و نوجوان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
برنامه طبیعت گردی برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود

برنامه طبیعت گردی برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود

موسسه کاوشگران طبیعت دنیا، نخستین سفر راهنمایان طبیعت گردی کودکان و نوجوانان را برگزار می کند. 

ادامهٔ نوشته ...
مراسم افتتاحیه نخستین دوره آموزشی راهنمایان طبیعت گردی کودکان و نوجوانان برگزار

مراسم افتتاحیه نخستین دوره آموزشی راهنمایان طبیعت گردی کودکان و نوجوانان برگزار می شود

موسسه کاوشگران طبیعت دنیا نخستین دوره آموزشی راهنمایان طبیعت گردی کودکان و نوجوانان را برگزار می کند.

ادامهٔ نوشته ...