نوشته‌های مرتبط با: طراوت مظفریان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «طراوت مظفریان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
موزه آموزش محیط زیست سان پدرو

موزه آموزش محیط زیست سان پدرو

 آیا می دانید وقتی سوار خودروی سواری هستید، هوا چقدر بیشتر آلوده می شود تا این که سوار اتوبوس باشید؟ وقتی آدامس تان را روی زمین می اندازید، از خودتان پرسیده اید که چقدر طول می کشد تا تجزیه شود؟

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام