نوشته‌های مرتبط با: طرح ملی خواندن

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «طرح ملی خواندن» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
معرفی برنامه «با من بخوان» در مدرسه تابستانی خواندن

معرفی برنامه «با من بخوان» در مدرسه تابستانی خواندن

کتابداران شرکت‌کننده از کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور در نشست مدرسه‌ی تابستانی خواندن با برنامه‌ی «با من بخوان» آشنا شدند.

ادامهٔ نوشته ...