نوشته‌های مرتبط با: عبدالحسین وهاب‌زاده

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «عبدالحسین وهاب‌زاده» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ارائه کتاب «طبیعت و کودک خردسال» در دومین همایش ملی کودک و طبیعت

ارائه کتاب «طبیعت و کودک خردسال» در دومین همایش ملی کودک و طبیعت

کتاب «طبیعت و کودک خردسال؛ راهنمای عمل مدارس طبیعت» ترجمه‌ی عبدالحسین وهاب‌زاده در دومین همایش ملی کودک و طبیعت به مخاطبان علاقه‌مندان ارائه می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...