نوشته‌های مرتبط با: عروسک نمایشی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «عروسک نمایشی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ساخت عروسک دستکشی با جوراب

ساخت عروسک دستکشی با جوراب

عروسک دستکشی ازعروسک‌های محبوب بچه‌هاست چرا که می‌توانند در اجرای نمایش‌های عروسکی از آن‌ها استفاده کنند و از حرکت دادن عروسک‌ها به وسیله دست هایشان لذت می‌برند. 

ادامهٔ نوشته ...