نوشته‌های مرتبط با: عروسک های مردم ساخت

عروسک های مردم ساخت

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «عروسک های مردم ساخت» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
مرگ خاموش عروسک های مردم ساخت ایرانی

مرگ خاموش عروسک های مردم ساخت ایرانی

پیشینه ساخت عروسک های دست ساز در ایران  به آیین های کهن و جوامع ابتدایی باز می گردد و بیانگر ارتباط انسان و طبیت و در پی آن خلق پیکرک های ابتدایی گلی و سنگی  است.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام