نوشته‌های مرتبط با: عروسک های ملی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «عروسک های ملی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
مسابقه عروسک های محلی اقوام ایران و سایر ملل

مسابقه عروسک های محلی اقوام ایران و سایر ملل

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مسابقه عروسک های محلی اقوام ایران و سایر ملل را با همکاری مرکز غیر دولتی توسعه راهبردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ملل برگزار می کند. 

ادامهٔ نوشته ...