نوشته‌های مرتبط با: عفت امیربیک زاده

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «عفت امیربیک زاده» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب کودک و نوجوان: موادغذایی داخل یخچال شما از کجا به دست می‌آید؟

موادغذایی داخل یخچال شما از کجا به دست می‌آید؟

این کتاب درباره مواد غذایی سالم مانند غلات، لبنیات، تخم مرغ، نان و... به مخاطب اطلاعات می دهد. هم چنین به مخاطب می آموزد که کاربرد این موادغذایی چیست.

هر بخش کتاب با یک پرسش برانگیزاننده آغاز می شود و مخاطب را به خواندن کتاب تشویق می کند.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: درباره سبزیجات چه می‌دانید؟

درباره سبزیجات چه می‌دانید؟

این کتاب اطلاعاتی درباره مواد غذایی سالم از جمله سبزیجات، نان، گوشت، لبنیات و خواص آن ها به مخاطب می دهد. مطالب در کتاب با یک پرسش آغاز می شود که این خود می تواند کنجکاوی مخاطب را تحریک و او را به خواندن کتاب برانگیزاند.

ادامهٔ نوشته ...
کتاب کودک و نوجوان: رنگین کمان از چه به‌ وجود می‌آید؟

رنگین کمان از چه به‌ وجود می‌آید؟

این کتاب اطلاعاتی درباره آب و هوا و تاثیری که خورشید بر آن دارد و هم چنین اطلاعاتی درباره ابرها، باران، تشکیل رنگین کمان، وزش باد، گردباد و رعد و برق و... به مخاطب می دهد. اطلاعات به طور مستقیم ارایه شده است ولی چون مطالب هر صفحه مختصر و مفید ارایه شده اند، مخاطب را جذب می کنند.

ادامهٔ نوشته ...