علی‌اصغر‌ سید‌آبادی

دیدار با آرمان آرین در شهر کتاب مرکزی
چهارشنبه ۱۴ مرداد ۹۴، مجموعه شاهنامگ نوشته آرمان آرین در شهر کتاب مرکزی رونمایی می‌شود. در این مراسم، علی‌اصغر‌ سید‌آبادی، حسین صافی و آرمان آرین، نویسنده اثر حضور خواهند داشت و نوجوانان می‌توانند با این نویسنده دیدار و گفتگو کنند. مجموعه شاهنامگ بر مبنای داستان‌های شاهنامه برای کودکان نوشته شده...