نوشته‌های مرتبط با: فداکاری کارگران معدن

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فداکاری کارگران معدن» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شگردهایی برای خواندن یک کتاب خوب، بررسی کتاب «معدن زغال سنگ کجاست؟»

شگردهایی برای خواندن یک کتاب خوب، بررسی کتاب معدن زغال سنگ کجاست؟

خورشیدک‌هایی در دستان کوچک کودکان!

ادامهٔ نوشته ...
معدن زغال سنگ کجاست؟

معدن زغال سنگ کجاست؟

معدن زغال سنگ کجاست، داستان همه کارگران معدن‌کاری است که خوشی‌ها و زیبایی‌های زندگی را به ناگزیر می‌گذارند و به دل زمین می‌روند. آن جا که سنگ و تاریکی است. آن جا که هوای تازه و خورشید نیست. آن‌ها کار می‌کنند تا خانواده خود را نان دهند و از برآیند کار خود کودکانشان زندگی بهتری داشته باشند.

ادامهٔ نوشته ...