فرشید مثقالی

رؤیا، صد قدم از واقعیت جلوتر است
در متن همه‌چیز هست، اما بدون حاشیه. او در همه وجوه، گزیده‌کار است؛ از آثارش گرفته تا زمانی که تن به گفت‌وگو و حرف‌زدن می‌دهد؛ مردی بلندقامت و به‌ظاهر جدی که تصور ارتباط با کودکان را در وهله اول برای بیننده سخت می‌کند بااین‌حال، دنیایی رنگی، ساده و بدون اغراق را با تصویرسازی کتاب‌هایی که ماندگار شده...
کیش
آیا تا به حال شنیده بودید که به صاحب گربه ای، به خاطر فراری دادن موش ها پاداش بدهند، آن قدر که صاحب گربه که از مال دنیا چیزی هم ندارد، ثروتمند شود و جزیره ای را به نام خود کند ؟ می دانید صاحب گربه، نام آن جزیره را چه گذاشت؟ قیس، همان کیش خودمان! یکی از مهم ترین جزیره های خلیج فارس! کتاب "کیش:...