فرهنگ سرخ پوستان

دردسرساز
"کل ماتیوز" پانزده ساله دوران تبعیدش را در جزیره ای در آلاسکای امریکا می گذراند. او مجرم است همکلاسی اش "پیتر" را چنان با عصبانیت کتک زده و سر او را به زمین کوبیده که پیتر دیگر نمی تواند مانند یک انسان سالم راه برود و زندگی کند. کل که مرتب از پدرش کتک می خورده و مادری بی توجه و سهل انگار دارد در...