نوشته‌های مرتبط با: فروغ جمالی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فروغ جمالی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نی‌نی‌ کوچولو

نی‌نی‌ کوچولو

"نی‌نی کوچولو" کتابی تصویری است برای شناخت حواس و رشد آن‌ها و برانگیختن واکنش‌های کودک در این کتاب همه آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد همچون شیرخوردن، خیس‌کردن پوشک، بازی با اسباب‌بازی، بیرون رفتن، بیدار شدن، دوست داشتن، نوازش کردن و ... با جملاتی ساده و کوتاه و تصویرهایی واضح و واقعی برای کودک تکرار می‌شود. در بیشتر صحنه‌ها مادر نیز همراه کودک است و به او کمک می‌کند، به این ترتیب حس امنیت و محبت و دوستی با حضور پدر و مادرتقویت می شود و کودک می‌آموزد با حیوانات نیز دوستی کند.

ادامهٔ نوشته ...
ماکس: مجموعه چهارجلدی

ماکس: مجموعه چهارجلدی

"توﭛ ماکس"، "ﭘستانک ماکس"، "ماشین ماکس" و "چراغ ماکس" مجموعه چهار کتاب تصویری است. ماکس توﭖ، ﭘستانک و ماشین خود را دوست دارد و دلش نمی‌خواهد به دوستانش قرض بدهد، به همین جهت ماجراها به دعوا و بدخلقی می‌کشد.

ادامهٔ نوشته ...