فصلنامه نقد كتاب كودك و نوجوان

فصلنامه نقد كتاب كودك و نوجوان منتشر شد
شماره ١ و٢ فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان ویژه بهار و تابستان ١٣٩٣ با ٣٩ مقاله و نقد کتاب از سوی موسسه خانه کتاب منتشر شد. فصلنامه‌های کودک و نوجوان با هدف معرفی کتاب‌های این حوزه و بررسی مسایل و مشکلات نشر کشور با سردبیری  سیدعلی کاشفی خوانساری منتشر می‌شود. فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان می‌...