فصل زمستان

زمستان را در آغوش بگیر!
این فصل دیگری است. که سرمایش از درون، درک صریح‌زیبایی را، پیچیده می‌کند! شاملو زمستان، زمهریر یخ زده نقره آبی رسید و باخود یاد کودکی‌ها را آورد؛ بی‌قرار، برف را از پشت شیشه شاهد بودن. روی شیشه‌بخار گرفته نقاشی ‌کردن، به جمع بچه‌ها پیوستن، برف بازی کردن، سر خوردن، زمین خوردن، آدم‌برفی ساختن. چکمه...
شعر برف از عباس يمينی‌شريف
بين زمين و آسمان مثل پر کبوتران برف مياد ريز و درشت دانه به دانه مشت مشت باد به هر طرف وزد پنبه زنی به پا شود به پشت بام و بر زمين بر سر و روی آن و اين از آسمان برف مي باره دنيا به زير چلواره برف نشسته بر چنار بسته به شاخه ها نوار کاج تنش سفيد شد ز برف ناپديد شد سرو کشيده تا کمر تور عروس روی سر يک...