نوشته‌های مرتبط با: فضای بازی برای گروه‌های سنی مختلف

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فضای بازی برای گروه‌های سنی مختلف» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
والدورف، روش آموزشی بین‌رشته‌ای

والدورف، روش آموزشی بین‌رشته‌ای

آموزشگاه‌ها در کشور ما از روش آموزشی مناسبی بهره نمی‌برند. کودکی امروز رنگ و بوی متفاوتی با نسل‌های گذشته دارد. در نتیجه نظام آموزشی که برای نسل‌های گذشته کاربردی بود برای فرزندان ما کسالت بار است و تأثیر ناخوشایندی بر مسیر رشد آن‌ها می‌گذارد.

ادامهٔ نوشته ...