نوشته‌های مرتبط با: فضای مناسب برای کتابخانه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فضای مناسب برای کتابخانه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتابخانه های با من بخوان به مهاباد و پاوه می‌رود

کتابخانه های با من بخوان به مهاباد و پاوه می‌رود

کارگاه‌های «کتابخانه های با من بخوان» در دو شهر مهاباد و پاوه با شرکت بیش از ۴۰ کتابدار و مروج کتاب برگزار شد.

ادامهٔ نوشته ...