نوشته‌های مرتبط با: فضای مناسب کتابخانه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فضای مناسب کتابخانه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتابخانه های با من بخوان به مهاباد و پاوه می‌رود

کتابخانه های با من بخوان به مهاباد و پاوه می‌رود

کارگاه‌های «کتابخانه های با من بخوان» در دو شهر مهاباد و پاوه با شرکت بیش از ۴۰ کتابدار و مروج کتاب برگزار شد.

ادامهٔ نوشته ...