نوشته‌های مرتبط با: فضای کودک محور کتابخانه ها

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فضای کودک محور کتابخانه ها» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتابخانه های با من بخوان به مهاباد و پاوه می‌رود

کتابخانه های با من بخوان به مهاباد و پاوه می‌رود

کارگاه‌های «کتابخانه های با من بخوان» در دو شهر مهاباد و پاوه با شرکت بیش از ۴۰ کتابدار و مروج کتاب برگزار شد.

ادامهٔ نوشته ...