نوشته‌های مرتبط با: فعالیت های خلاصه سازی متن

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فعالیت های خلاصه سازی متن» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
خلاصه سازی از راه‌های گوناگون

خلاصه سازی از راه‌های گوناگون

خلاصه سازی به دانش آموزان در درک مطلب کمک می‌کند. به کمک خلاصه سازی یک متن، دانش آموزان می‌آموزند چگونه ایده و اندیشه اصلی داستان را دریابند.

ادامهٔ نوشته ...
اهمیت آموزش خلاصه سازی به دانش آموزان

اهمیت آموزش خلاصه سازی به دانش آموزان

آموزش خلاصه سازی به دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه به آنان می‌آموزد چگونه مهم‌ترین تفکر و اندیشه‌های درون متن را دریابند، چگونه از اطلاعات نامربوط یا غیرضروری متن چشم‌پوشی کنند و چگونه تفکرات و ایده‌های اصلی کتاب یا متن را با روشی معنی‌دار با یکدیگر ادغام کنند. آموزش خلاصه سازی به دانش آموزان منجر می‌شود مهارت یادآوری آنچه که پیش‌تر خوانده‌اند، در آنان تقویت شود. استراتژی‌های خلاصه سازی تقریبا می‌توانند در هر سطحی از محتوا استفاده شوند.

ادامهٔ نوشته ...