نوشته‌های مرتبط با: فعالیت کتاب خودکار قرمز کوچولو

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فعالیت کتاب خودکار قرمز کوچولو» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
فعالیت‌هایی برای کتاب خودکار قرمزی کوچولو

فعالیت‌هایی برای کتاب خودکار قرمزی کوچولو

خودکار قرمزی کوچولو ، تازه‌ترین اثر خواهران نامزد دریافت جایزه، ژانت استیونس و سوزان استیونس کرامل است. پاک‌کن، مداد، ماژیک شبرنگ، قیچی و پونز باید با همکاری یکدیگر، خودکار قرمزی کوچولو که در گودال وحشتناک بی‌بازگشت (سطل زباله) افتاده است را نجات دهند.

ادامهٔ نوشته ...