نوشته‌های مرتبط با: فلسفه برای کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فلسفه برای کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب کودک و نوجوان: سوال بزرگ

سوال بزرگ

"تو به این دلیل این جایی که ابرها را ببوسی." این را خلبان می گوید، چون یک نفر در کتاب از او می پرسد که چرا این جاست و خلبان فکر می کند که راستی اصلا چرا این جاست و بعد، این  پاسخ را می دهد.

ادامهٔ نوشته ...