نوشته‌های مرتبط با: فیلم زیر خط کودکی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فیلم زیر خط کودکی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
معرفی فیلم زیر خط کودکی

معرفی فیلم زیر خط کودکی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در سومین بخش از پروژه پژوهشی تاریخ فرهنگ کودکی در ایران، پس از انتشار کتاب – فیلم‌های توران دختر ایران (توران میرهادی) و زیستن برای روشنگری (معصومه سهراب و یحیی مافی)، به «زیر خط کودکی» رسید.

ادامهٔ نوشته ...