نوشته‌های مرتبط با: فیلم قصه‌های مجید

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «فیلم قصه‌های مجید» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
معرفی کتاب و فیلم قصه‌های مجید

معرفی کتاب و فیلم قصه‌های مجید

کتاب قصه‌های مجید نوشته‌ی هوشنگ مرادی کرمانی است. این کتاب در ۵ جلد هم به شکل یک مجلد و هم به صورت پنج جلد جداگانه به چاپ رسیده است. نخستین جلد این مجموعه در ۱۳۵۳ منتشر شد.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام