نوشته‌های مرتبط با: |قصه‌ی قدیمی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «|قصه‌ی قدیمی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
بز زنگوله پا

قصه‌ی بز زنگوله پا

یکی بود – یکی نبود، بزی بود که بهش می گفتن بز زنگوله پا، این بز سه تا بچه داشت، شنگول، منگول، حپه ی انگور. این ها با مادرشان در خانه ایی نزدیک چراگاه زندگی می کردند.

ادامهٔ نوشته ...