نوشته‌های مرتبط با: قصه‌ی کودک

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «قصه‌ی کودک» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
قصه‌ دم دوز

قصه‌ دم دوز

یکی بود یکی نبود. پیرزنی بود که توی خانه ایی زندگی می کرد و به اندازه ی خودش بخور و نمیر اندوخته داشت، که نیازش به در وهمسایه نیفتد. یک روز نشسته بود. موشی از لانه اش درآمد و آمد سر حوض که آب بخوره.

ادامهٔ نوشته ...