نوشته‌های مرتبط با: قصه گویی در مدرسه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «قصه گویی در مدرسه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
داستان هایی از یک شهر!

داستان هایی از یک شهر!

از دانش آموزان بخواهید داستان هایی راجع به شهر خودشان از افراد مسن تر جمع آوری کنند.

ادامهٔ نوشته ...
داستان هایی که از دل ترانه ها بیرون می آیند!

داستان هایی که از دل ترانه ها بیرون می آیند!

 کمی جستجو کنید و سرودهایی را به بچه ها یاد بدهید که قصه ای در دل خود دارند.

ادامهٔ نوشته ...
یک حلقه داستانی بسازید!

یک حلقه داستانی بسازید!

 در این فعالیت، یکی از بچه ها داستانی را شروع می کند و بعد از چند جمله سکوت می کند. نفر بعد رشته داستان را به دست گرفته، آن را ادامه می دهد و بعد متوقف می شود.

ادامهٔ نوشته ...