نوشته‌های مرتبط با: لالایی اهری

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «لالایی اهری» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
لالایی اهری

لالایی اهری

برگردان لالایی :

لای لای می گویم که بخوابی

غرق گل سرخ بشوی

لا به لای گلهای سرخ

 خواب دنجی پیدا کنی

گردآورنده از اهر: رضا بالاگر

ادامهٔ نوشته ...
لالایی اهری

لالایی اهری

برگردان لالایی:

تا وقت خوابیدن لالایی گفتم

تا غروب ( هنگام نهان شدن ) ماه منتظر می‌شوم

ادامهٔ نوشته ...