نوشته‌های مرتبط با: لالایی قدیمی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «لالایی قدیمی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

لالایی‌های بیشتر در صفحه لالایی‌ها

لالایی ها

لالایی ها

فهرست

ادامهٔ نوشته ...
لالایی ارکواز ملکشاهی

لالایی ارکواز ملکشاهی

برگردان لالایی :

برای تو از دل و جانم لالایی می‌گویم تا وقتی که تو بزرگ شوی و فرمان ببری

برای تو از صبح تا شب لالایی می‌گویم زیرا تو مانند گلی هستی در کوه ما نشته

ادامهٔ نوشته ...
لالایی بیرجندی

لالایی بیرجندی

الالالا، گل آلو،

دوخوشو سیب زرد آلو

الالالا، گلم باشی،

بخوابی بلبلم باشی،

تسلای دلم باشی.

ادامهٔ نوشته ...
لالایی کرمانی

لالایی کرمانی

لالالا گل پونه

گدا امد در خونه

یه نان دادم بدش اومد

دو نان دادم خوشش اومد

ادامهٔ نوشته ...
لالایی تهرانی

لالایی تهرانی

لالالالا، گلم بودی

عزیز و مونسم بودی

برو لولوی صحرایی

ای بچه م چه می خوایی؟

ادامهٔ نوشته ...
لالایی شیرازی

لالایی شیرازی

لالالالا، گل آبشن

کاکا رفته چشوم روشن

لالالالا، گل خشخاش

کاکا رفته خدا همراش

ادامهٔ نوشته ...
عبدالباقی خان ( لالایی کردی )

عبدالباقی خان ( لالایی کردی )

برگردان لالایی : از زبان مادرش  :

لای لای پسرم  پسرنوجوانم

عبدالباقی خان خیلی تازه سالم

صدای طبل از تهران می آید

ادامهٔ نوشته ...
لالایی اهری

لالایی اهری

برگردان لالایی:

تا وقت خوابیدن لالایی گفتم

تا غروب ( هنگام نهان شدن ) ماه منتظر می‌شوم

ادامهٔ نوشته ...
لالایی پله کبودی

لالایی پله کبودی

برگردان لالایی :

پسرم سوار بر پشت خروس است

به ناحیه گرمسیر رو کرد

بگوئید گرمسیر زیاد گرم نکند

پسرم در آن است  رنگم را زرد نکند

 

ادامهٔ نوشته ...
لالایی ترکمنی (هودی)

لالایی ترکمنی (هودی)

برگردان لالایی :

آسوده بخواب نازنینم

که عرق چین سبزی بر سر داری

در جوار خانواده اش

آلاچیق زیبایی بر پا سازید        

 

ادامهٔ نوشته ...
لالایی کرمانشاهی

لالایی کرمانشاهی

برگردان لالایی :

برایت لالایی می گویم وقت غروب است

گهواره ات را پای درختی می بندم

گهواره ت را پای یک بید می بندم

نمیری و امیدم باشی

لالالالا می گویم تا ماه در بیاید

ادامهٔ نوشته ...
لالایی اردبیلی

لالایی اردبیلی

بیندازم وبگیرم بچه ام را
قاطی شکر کنم
وقتی که بابایش خانه می آید به استقبالش بفرستم (جلویش را بگیرم ) بچه ام را روی دست نشانش بدهم.

برگردان لالایی: به روایت و کوشش: مریم جهازی

ادامهٔ نوشته ...
لالایی بشرویه ای

لالایی بشرویه ای

متن لالایی :

هی   لالا آردش بیزم ( پاک کنم )،

پسرم رفته هیزم،

توگی (نان محلی ) یش (برایش ) بپزم،

وخته ( وقتی ) بی ( آمد ) یه بخواره (بخورد )

 

ادامهٔ نوشته ...
لالایی سرکوهی

لالایی سرکوهی

برگردان لالایی :

ولم در گرمسیر نقل مکان کرد

هوای سرحد و آب روان کرد

تمام آب سر حد نوش جانش

خودش رفت و مراآ تش به جان کرد

ادامهٔ نوشته ...
لالایی لاهیجانی

لالایی لاهیجانی

برگردان لالایی :

لالا لالا گل سرخم ستاره

شیره انگور یا سرکه در پیاله است

دوغ در کاسه یکی ترش  یکی هم شیرین شیرین است

نگو که دوغ ود وشاب با هم فرقی ندارد

 

ادامهٔ نوشته ...
لالایی الشتری

لالایی الشتری

برگردان لالایی :

پسرم تو را سبز (= بزرگ )کردم مثل توله

توله برگ ریواس است من دلم "نظام"(اسم کودک) خواسته

چشمه در جلوی خانه در جنب و جوش است

این عزیز من "کیوان " است که معامله می کند

 

ادامهٔ نوشته ...
لالایی آملی

لالایی آملی

برگردان لالایی:

بچه بچه

بچه خودش به مهمانی می رود

بچه به کجا مهمانی می رود؟

بچه به بابل مهمانی می رود

در بابل چه کسی را دارد؟

دائی جانش هست

بابل را آب برد

(اما)دائی جانش را آب نبرد.

ادامهٔ نوشته ...