نوشته‌های مرتبط با: لالایی گل سوری

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «لالایی گل سوری» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
لالا لالا گل سوری

لالا لالا گل سوری

لالا لالا گل سوری

نکن از مادرت دوری                    

 لالا لالا گل سوسن

 سرت بردار لبت بوسم       

ادامهٔ نوشته ...